Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

— Og den lille Miss Hopkins, der var Catholik,
hver Morgen Klokken fem til Messe hun gik;
fem og tyve Aar, som en Mumie saa hun ud,
det kom af den altfor store Kærlighed til Gud.
Hun fasted og hun bad og aldrig hun rasted,
saa trods den unge Alder har det vel hastet,
vilde og maatte for enhversomhelst Pris
til Paradis.