Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

at han, den begavede Yngel,
unægtelig var en Slyngel.