Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

Aaja — det er sandt nok. Har en Tid man havt lidt Glæde,
saa kommer der en Dag, da man pænt faar Lov at græde.
Lidt smertelig den Afsked — hvor ingen Gensyn lover,
naar Dampmaskinen piber og klipper Traaden over.
Ja Herregud, den lille!
Det var et halvglemt Minde. Nu kom det til Ære.
Ogsaa det — ogsaa det gør Tonerne kære.