Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

Men mere de bringer. — Mindernes Elv,
først og sidst den bringer mig selv.
Sytten Aar den Gang, just ud af Skolen kommen,
for første Gang alene i den store Verden sat,