Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

Ja Skyggekunstner! Din lille Melodi,
den rummer nu mig selv og min Melankoli.
Aaja ogsaa det! Mens Tonerne vugger,
er det som de græder, er det som de sukker.
Ogsaa det — ogsaa det!