Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

Hvorfor borer jeg Hovedet ned i Sengen?
Hvorfor bider jeg hvast i mit Pudevaar?
For at hindre Graaden i at briste.