Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

Var det Minderne? — Ja de sidste.
Eller dem alle. Var de da saa triste?
Aanej. Aanej. — Men de svundne Aar!
Selv om det ikke er mange. —
— Man bli'r stundom saa bange.