Rode, Helge Uddrag fra Tro ikke, jeg hører til dem

Tro ikke, jeg hører til dem,
der bander Jorden, vort Hjem,
og mener, at Livet
som Haan blev givet
og er kun med Sorg belæsset.
Var det min Tro,
saa var mit Bo
tre Alen under Græsset.
Mit Hjerte bragte mig ringe Glæde,
og Mismod og Sorg var tit tilstede;
Men kender min Hjerne til Rædselens Gys,
saa kender den ogsaa til Jubelens Lys.