Rode, Helge Uddrag fra Ja, var jeg Maler

Jo — og om Vandet jeg vilde fortælle,
Vandet, der som min Sjæl,
spejler al Himmelens Vælde.