Rode, Helge Uddrag fra Dagen spandt ud —

Ungdommen er nok lidt bittersød,
Alderdom kender vel haardere Nød.
Hvad vil min Død?