Rode, Helge Uddrag fra Dialog

Aajo. — Igaar dit Bud havde skænket
mig Dødsangstens bitreste Kalk.