Rode, Helge Uddrag fra Der er noget smukt —

Det er som en fjern og smilende Ø,
der stiger af Sjælens brusende Sø.