Rode, Helge Uddrag fra Der er noget smukt —

Og der er skyggefulde Linde,
og aldrig bli'r der støjet,
og Tanken gaar til Ro derinde,
og Ønskerne bli'r føjet.