Rode, Helge Uddrag fra Der er noget smukt —

Der vifter linde Foraarsvinde
til Blomst af Vellugt bøjet,
og klare, milde Kilder rinde
med kærlig Graad til Øjet.