Rode, Helge Uddrag fra Forundrede Øjne

Jeg aabned en Dag to forundrede Øjne,
saa spandt man mig ind i saa mange Løgne.