Rode, Helge Uddrag fra Forundrede Øjne

Religioner og Philosophier
syntes i Spindet som Harmonier.