Rode, Helge Uddrag fra Forundrede Øjne

Forundringsilden den stred og kæmped,
snart blev bag Løgnenes Slør den dæmpet.