Rode, Helge Uddrag fra I Ensomheden

I Ensomheden
er du en Gud.
I Menneskers Flok
vidskes du ud,
rives dit Jeg
hjælpeløst med,
drives af Smaatings Strøm afsted
paa Godtfolks Vej.
Drives af alt, hvad smaat du fandt
i din egen Sjæl,
af forfængelig Tant,
af det halve Sandt.
Vi har alle i Kødet en Pæl.