Rode, Helge Uddrag fra I Ensomheden

Men overvældet af Evighed
kaster du dig paa dit Ansigt ned.