Rode, Helge Uddrag fra Drøm

kyssede Runernes tavse Læber,
de var Livets dyndede Kilde.