Rode, Helge Uddrag fra Til dem af Eder —

Til dem af Eder, hvis Hjerner brænder
og slukkes ud og paa ny sig tænder!