Rode, Helge Uddrag fra Til dem af Eder —

Nogle Hjerter i Fryd, nogle Hjerter i Nød,
er mer end Tilfredsheden gold og død.