Rode, Helge Uddrag fra Til dem af Eder —

Nogle Hjerner i flammende, gnistrende Brand
er mere end Lys over Rige og Land.