Rode, Helge Uddrag fra Elskov

Der gaar gennem Rummet saa dirrende Strømme,
de binder til Solen med sære Traade,
det giver Jorden saa hede Drømme
om vordende Vellysts Naade.