Rode, Helge Uddrag fra Jeg bygger et Alter

Jeg bygger et Alter for den ukendte Gud
af alle mine skønneste Tanker.
Jeg bygger et Alter for den ukendte Gud
af Drømme, der viden vanker.