Rode, Helge Uddrag fra Den fremmede

Hvad var det for en Stemme,
der hvisked i mit Øre?
— Er nogen fremmed kommen?
Nej, i Laas er alle Døre.