Rode, Helge Uddrag fra Den fremmede

Jeg beder dig at tale,
jeg laaner dig mit Øre. —
— Nej, gaa! Jeg byder gaa;
Jeg vil dig ikke høre.