Rode, Helge Uddrag fra Den fremmede

Jeg er en Gud, hvis Tempel
nu smuldrer hen for Blæst,
hvis Alter er bespottet
og bespyttet af dets Præst.