Richardt, Chr. Med et Basrelief

Med et Basrelief
af Evens: Goddædighed.
(Jubilæums-Gave fra den Kongl. Husstand.)

Da Sankt Elisabeth gav Smaafolk Brød,
og hendes Husbond blussed op i Harme -
et Rosenflor der frem af Kurven skød,
og dækked over hendes Hjerte-Varme.
193 Ej er det Rosentid i Danmarks Have -
men af hvert venligt Ord, hvert fuldmaalt Brød,
hvert naadigt Smil, hver lønlig Konge-Gave
fra Dig vor Husbond og Din høje Frue,
Hengivenhedens varme Roser lue -
og de har ingen Torne i sit Skjød!