Richardt, Chr. Uddrag fra Prolog til nordisk Musikfest