Richardt, Chr. Uddrag fra Judith. Et bibelsk Heltedigt i ni Sange.