Richardt, Chr. Uddrag fra Ved Præsten P. A. Fengers Embeds-Jubilæum.