Richardt, Chr. Uddrag fra Ved Studenter-Sangforeningens Fest.