Richardt, Chr. Uddrag fra N. F. S. Grundtvig.

Og raaber han i Danmark ud,
at Frihed kun er Aandens Brud,
at Tro tør Ingen tvinge, -
gid det blev hørt Alverden om,
op over Kjøl og ned til Rom,
det skulde Sandhed bringe!