Richardt, Chr. Uddrag fra Ved N. F. S. Grundtvigs Hundredaarsfest i Udby.