Richardt, Chr. Uddrag fra Ved Velgjørenheds-Selskabets Skoles Jubilæum.

Hvem vil ikke gjerne prise
baade højt og tidt,
*


387 at Studenter undervise
Stadens Ungdom frit!
Dog den Ting er langt tilbage,
alt i Lampetrannens Dage,
sat i Scene heelt beskeden
i »Velgjørenheden«.