Richardt, Chr. Uddrag fra Fest-Kantate.

Og skriv os saa et Sangspil,
hel frydeligt,
thi saadant er der Trang til,
betydeligt!
Ja slaa kun dine Strenge
med Klem og Fynd, -
men slaa ej dine Drenge,
for det var Synd!