Richardt, Chr. Uddrag fra Danmarks Frihed.

Vingede Frihed! Lange Aar
pynted man Dig med Fløjl og Flitter;
Terne Du var i Kongens Gaard,
men en Fange bag gyldene Gitter.
21 Lønlig og stille
sneg Du Dig til de Unges Gilde, nynned ved Strand din Barndoms Sang: Da sprang Kongsporten op, saa det klang gjennem Krigslarmens Dønninger vilde.