Richardt, Chr. Uddrag fra Til J. P. E. Hartmann. (I Studentersangforeningen d. 30 Novbr. 1860.)

Og naar Maanens Straaler spille
gjennem Løvets tause Tjald,
kvælder det i Nattens Stille
med de underlige, milde,
drømmerige Tonefald.