Richardt, Chr. Uddrag fra Til Frederik den Syvendes Minde.

Saa deelte han ud med rundelig Haand,
løste Aarhundreders trange Baand.