Richardt, Chr. Uddrag fra Efter Dannevirkes Rømning