Ploug, Carl Uddrag fra Ved Afdækningen af Mindesmærket paa Trinitatis Kirkegaard i Fredericia

Fred med dem, og Fred ved den!
Evighedens Fred!
Senest Slægt skal knæle
Ved Heltes Hvilested!
Hviler sødt i Jer Grav, gode danske Mænd!
Danmarks Ære voxer som en Blomst af den.