Ploug, Carl Uddrag fra Ved Afdækningen af Mindesmærket paa Trinitatis Kirkegaard i Fredericia

Blodet, som din Bund har drukket,
Randt ej uden Frugt,
Og det Liv er ej udslukket,
Som til Daad blev brugt;
Af hver Helt, i Kampen faldet,
Hundred ny' til Liv blev kaldet;
Frem en mangedobbelt Styrke
Gaar af Gravens Mørke.