Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra FREMTIDSMAALET (1864)

Dernæst jeg opdrager
Mig en Pigeflok,
Som ei Hjemmet vrager,
Som i Lidt har nok.
Ingen Døgnets Flaner,
Rendt fra Bog og Naal,
Fromme, stærke Qvinder!
Det er Danmarks Maal.