Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, III. Bind

Nærværende Udgave gengiver Texten i Udgaven 1872, den sidste af Digteren selv besørgede.