Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, III. Bind

Luna] det latinske Navn paa Maanegudinden (Maanen) i den græsk-romerske Mytologi.