Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra ADAM HOMO ET DIGT (1839-1848)

Jeg drømte - hvor kan Drømme dog bedrage!
Saa levende blev mig i Drøm fremstilt,
At Alting var som fordum, dødt og mildt,
Dit Navn var slettet ud af mine Dage.

Dybt følte jeg en Tomhed mig betage,
Som var et Kar jeg, ved sit Indhold skilt,
Som om den kostelige Viin var spildt,
Og jeg, det tørre Træ, kun var tilbage.

188 Da vaagnede jeg op - omkring jeg skued,
Den unge Dag dit Billed just forgyldte,
Og i sin Skjønhed for mit Syn det lued.

Medeet det tørre Kar igjen sig fyldte!
Op til mit Hjerte steg i fulde Bølger
Den Strøm af Fryd, der i dit Navn sig dølger.