Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra ADAM HOMO ET DIGT (1839-1848)

Min Grund til kort at skrive vil du høre.
Jeg kunde svare dig, at lange Breve
Tidt Lysten til at læse dem fordreve;
Men her en anden Grund jeg vil anføre:

Saae du Familier ud i Skoven kjøre?
De smaa Børn, som vil ogsaa gjerne leve,
Men som i Husets Dør tilbage bleve,
Med Bøn da søge Moderen at røre:

O, lad os op i Vognen blive baarne!
O, tag os med! - Mama til Svar da giver:
I er endnu for smaa og for uvorne.

189 Saadan af Tanke-Puslinger jeg plages;
Enhver vil med, hvergang til dig jeg skriver,
Men de maae voxe - de maae først opdrages.