Paludan-Müller, Fr. 4de Udgave 1863.

4de Udgave 1863.

Det er Forfatterens Ønske, at denne fjerde Udgave af Digtet "Adam Homo", i hvis Correctur han har deeltaget, og paa hvis nøiagtige Gjennemsyn, samt Conferering med Manuscriptet og tidligere Udgaver, han har anvendt Flid og Opmærksomhed, maa tjene fremtidige Udgivere til Rettesnor, hvis Bogen tiere skulde blive oplagt.