Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Selv de Kritikere, der som Brødrene Julius og Frederik Lange har værdsat Paludan-Müllers Digtning højest, har ikke nægtet, at der blandt hans Arbejder - selvfølgeligt - er adskillige, som er svage og for en Nutidslæser, der søger poetisk Berigelse, ikke blot og bar tids- eller personalhistorisk Belæring, uden dybere Interesse. Alle saadanne Arbejder er udeladte af nærværende Udgave. De skal nævnes her i den Orden, i hvilken de i sin Tid udkom: 1832 "Fire Romanzer", "Kjærlighed ved Hoffet", 1835 "Zuleimas Flugt", 1836 "Eventyr i Skoven", "Alf og Rose", 1837 "Trochæer og Jamber", 1838 "Fyrste og Page", "Beatrice", 1861 "Paradiset", 1862 "Pygmalion", 1866-73 "Ivar Lykkes Historie", 1874 "Tiderne skifte" - desuden en Række mindre Digte fra forskellige Perioder af Digterens Liv.